• ISO 9001:2015
    Revizyon Eğitimi
  • Tedarikçi Denetimi
    Kartepe Cert
  • Yangın Eğitimi
    Kartepe Cert

Hizmetlerimiz

Sistem Belgelendirme

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 22000 Gıda Güvenliği Belgesi

Ürün Belgelendirme

Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birligi Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir..

Personel Belgelendirme

İş yaşamında bilgi üreten insanın çeşitli niteliklere göre vasıflandırılması ve bu vasıflandırmalara uygun belgelendirme günümüz toplumları için..

Tedarikçi Denetimi

Ana üreticiler kendi ürünlerini kullanan müşterilerine daha kaliteli ürünler sunmak, ürünlerini zamanında teslim almak ve istedikleri standartlara..

Uygunluk Değerlendirme

Gözetim, ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen Miktar, Kalite, Ambalajlama, Etiketleme, Yükleme, Taşıma, Teslim..

Eğitimler

İşletmenin performans arttırma çalışmalarını yürütebilecek ve bu çalışmalara süreklilik kazandıracak olan kişileri yetiştirmek amacıyla..

Belge & Sertifika Sorgu

Öğrenmek istediğiniz sertifika bilgisi için info@kartepecert.com adresine mail atmanız durumunda 3 iş günü içinde sizlere geri dönüş sağlanacaktır.