0 262 321 10 68

Ana Politikalar

Ana politikalarımızın belirlenmesinin amacı; Firma yönetiminin faaliyet alanındaki konular hakkında izlediği yol ya da yöntem ile vizyonuna ulaşmak için gerçekleştirilmeye çalışılan yöntemleri ya da stratejileri açıklamaktır.

Ana politikalar her yıl Üst Yönetim tarafından gözden geçirilmektedir ve gerekli görüldüğü takdirde düzeltmeler yapılmaktadır.

Ana Politikalarımız aynı zamanda Kalite Politikamız’ dır.

 

Kalite Yönetimi; İşletmelerde kalite yönetimi, sunulan ürün ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi amacı ile yapılmaktadır. Ayrıca ürünlerin Kanun ve Yönetmeliklere uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Kalite yönetimi çerçevesi, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamanıza ve uygun bir güvenlik seviyesi sağlamanıza izin veren en önemli noktaları düzenler.

Müşteri İlişkileri Yönetimi; Sistem belgelendirme alanlarında hizmet faaliyetlerimizin tüm aşamalarını etkin bir iletişim ağı ile müşteri merkezli olarak yöneterek,  müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmak.

Sistemlerin Yönetimi; Firma ortaklarının ve müşterilerinin gereksinimlerinin tam, hızlı ve ekonomik olarak karşılanmak üzere önleyici bir yaklaşım temeline dayanan sistematik uygulamalarla, hedeflenen kurumsal göstergelerde başarılı sonuçların elde edilmesini sağlayacak yönetim sistemlerini kurmak ve yönetmek. Etkin bir liderlik anlayışı ile yönlendirilen organizasyonlarla kaynakları, süreçleri ve stratejileri uyumlu bir biçimde yöneterek başarılı performansa ulaşmak.

Tedarik Yönetimi; Firmamızın akreditasyon kapsamında ve diğer tüm satın alımlarda; Mal ve hizmet temin ettiğimiz kuruluşlarla, güvene, bilginin paylaşılmasına ve bütünleşmesine dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak, değer yaratma becerimizi geliştirmek, sürekli ilişkiler sayesinde rekabet avantajı elde ederek, kaynaklar ve maliyetler konularında sinerji yaratmak.