0 262 321 10 68

Yönetim Beyanı

Kartepe Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. olarak, hizmetlerimizi ulusal ve uluslararası alanda tarafsızlık ve bağımsız olarak coğrafi alan, sosyal ve siyasi alan, sektör ve endüstri farkı gözetmeksizin akreditasyon kapsam ve standartlar, prosedürler çerçevesinde talep eden tüm ilgili taraflara eşit olarak sunmayı,


Kartepe Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. çalışanları ve üst yönetimi, uluslararası sistem belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirirken tarafsızlığını ve bağımsızlığını tehlikeye sokacak veya şüpheye düşürecek her hangi bir davranışta bulunmayacağını,


Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik kurallarını etkileyebilecek durumlara karşı analizleri yapmayı ve sürekli gözden geçireceğini,


Yürürlükteki ulusal ve uluslararası akreditasyon kurallarına uymayı ve mevzuat şartlarını sürekli gözden geçirerek bu şartlara uymayı,


Olası çıkar çatışmalarını yönetmek için analizlerini yaparak ve sürekli gözden geçirmeyi, Belgelendirme kararlarının alınmasında etkili olacak personelin denetimlerden bağımsız olacağına,


Doğrudan veya dolaylı olarak hiç bir suretle uygunluk değerlendirme, uluslararası sistem belgelendirme alanlarında danışmanlık hizmeti vermemeyi,


Bağımsızlık, gizlilik ve tarafsızlığı sağlamak adına tüm çalışanları ve üst yönetimin aldığı ücretler belge sayısına ve belge ücretlerine bağlı olmadığını,


Yasalar gereğince bilgi ve belge istemeye yetkili kişi ve kurumlara yasal olarak verilmesi gereken bilgi ve belgeler dışında, müşterilere ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutmayı,


 Tüm bu faaliyetlerin bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uyacağını Kartepe Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti., yönetimi ve çalışanları olarak  kabul ve taahhüt ederiz.

 

10 Eyl. 2016

Fikret YILDIRIM

Genel Müdür