0 262 321 10 68

Personel Belgelendirme

İş yaşamında bilgi üreten insanın çeşitli niteliklere göre vasıflandırılması ve bu vasıflandırmalara uygun belgelendirme günümüz toplumları için önemli bir gerekliliktir. Enstitümüz bu gereklilikten yola çıkarak -diğer tüm alanlarda olduğu gibi- gelişen dünyanın değerleri ile aynı anda hareket ederek "Personel Belgelendirmesi" ile ilgili çalışmaları da yakından takip etmiştir.

Bu noktada, Personel Belgelendirme faaliyetlerimizi Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ - European Organization for Quality) tarafından onaylı Ulusal Üye statüsü ve TÜRKAK'tan akredite olarak yürütmekteyiz. Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ) alanında vermekte olduğumuz Tetkik Görevlisi, Yönetici ve Uzman Belgelendirmesi hizmetleri 54 ülkede tanınmaktadır. Tahribatsız Muayene Personeli, Kaynakçı, Kaynak Operatörü, Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı, İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü vb. belgelendirme hizmetleri ise TÜRKAK Akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, sektörün ihtiyaç duyabileceği inceleme ve muayene uzmanı, kontrolör, doğrulayıcılar vb. personel belgelendirme hizmetleri de ayrıca gerçekleştirilmektedir.