0 262 321 10 68

Personel Belgelendirme

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ


Şu anda, kalite yönetim sistemi (KYS) herhangi bir organizasyonun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. KYS sayesinde işletmeler, iç ve dış pazarlarda rekabet gücünü artırmak için modern bir araca sahip oluyor. İşletme KYS'sinin geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi için personel eğitimine özel önem verilmelidir.

KYS'nin çeşitli yönlerine adanmış, ISO 9001: 2015 uyarınca eğitim programlarına dikkatinizi çeker: KYS'nin geliştirilmesi ve uygulanması, KYS'nin iç denetçisinin eğitimi, baş denetçinin eğitimi, vb. Seminerlerimizin katılımcıları, çok sayıda pratik görev, iş oyunları ve gerçek durumların analizi sayesinde sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda pratik beceriler de alırlar.


ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ


Çevresel kalkınması ve çevre güvenliğinin sağlanması konularına hem devlet hem de profesyonel çevre kuruluşları ve iş dünyası adına özel önem verilmektedir.

Bir çevre yönetim sisteminin (ÇYS) geliştirilmesi, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi, kuruluşların çevresel performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olur ve daha da önemlisi, üretimin çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltır. Buna ek olarak, şirketin rekabet gücü ve yatırım çekiciliği, doğrudan bir çevre yönetim sisteminin mevcudiyetine bağlıdır.

Tüm çalışanlar tarafından bir ÇYS ihtiyacının ve onların çevre bilincinin anlaşılması, herhangi bir işletmenin başarısının anahtarıdır.

ÇYS'nin çeşitli yönlerine adanmış ISO 14001: 2015'e uygun olarak eğitim programlarına dikkatinizi çeker: çevre yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması, dahili bir ÇYS denetçisinin eğitimi, baş denetçinin eğitimi, vb. Seminerlerimize katılanlar, çok sayıda pratik görev, iş oyunları ve gerçek durumların analizi sayesinde sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda pratik beceriler de alırlar.


ISO 45001 İŞ VE İŞÇİ SAĞLIĞI (GÜVENLİĞİ) TEMEL EĞİTİMİ


İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin amacı:

 • Ölümleri, mesleki yaralanmaları ve sağlığa zararları önlemek,
 • İyileştirmek ve çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır.
 • Ölüm, mesleki yaralanma ve sağlığa zarar riskleri kuruluşun faaliyetleriyle ilişkilendirilebilir, bu nedenle kuruluşun önleyici tedbirlerin uygulanması yoluyla sağlık ve güvenlik risklerini ortadan kaldırması veya azaltması kritik önem taşır.

  İşçilerin sağlığı ve güvenliği çoğu işletmenin odak noktasıdır. Aynı zamanda iş yerinde yaralanmalar ve kazalar var. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı işletmelerde çalışanların korunması için asgari bir standart oluşturmaktadır.

  Bir kuruluş, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini uygulayarak güvenlik performansını iyileştirebilir:
  a) politika ve hedefler geliştirmek ve uygulamak;
  b) üst yönetimin ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili olarak liderlik ve bağlılık göstermesini sağlamak;
  c) Kuruluşun bağlamını ve riskleri ve fırsatları dikkate alan sistematik süreçler geliştirmek;
  d) kuruluşun faaliyetleriyle ilişkili İSG tehlikelerini ve risklerini belirlemek; bunları ortadan kaldırmaya veya olası sonuçları en aza indiren kontrollü koşullar yaratmaya odaklanın;
  e) İSG risklerini ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için operasyonel kontroller geliştirmek;
  f) iletişim ve eğitim yoluyla İSG tehlikeleri ve riskleri ve ilgili operasyonel kontroller konusunda farkındalık yaratmak;
  g) İSG performansını değerlendirmek ve bunları iyileştirmeye odaklanmak;
  h) gerekli yetkinlikleri tanımlamak ve geliştirmek;
  i) işyerinde sağlık ve güvenlik alanında organizasyonda uygun bir kültür oluşturmak ve sürdürmek;
  j) işçilerin ve varsa işçi temsilcilerinin bilgilendirilmesinin sağlanması, konuşmaları ve karar alma sürecine katılmaları.

  ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi yasal gereklilikleri karşılamayı amaçlamaktadır.


  ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ


  ISO 22000 (ISO 22000), gıda güvenliği alanında Yönetim Sistemleri için bir dizi standarttır.

  Gıda zinciri boyunca, son gıda tüketim aşamasına kadar gıda güvenliğini sağlamaya yönelik temel unsurları içerir:

 • Etkileşimli bilgi alışverişi;
 • Sistem Yönetimi;
 • Ön koşul programları;
 • HACCP ilkeleri (HACCP - Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları).
 • ISO 22000 standardının gerekliliklerine uygun olarak bir gıda güvenliği yönetim sistemi geliştirmek ve uygulamak için, bir kuruluş, daha önce eğitilmiş çalışanlara sahip olarak üçüncü taraf bir danışmanlık şirketi ile ilişki kurabilir veya bağımsız olarak uygulayabilir.

  KURSUN AMAÇ VE HEDEFLERİ 1. Uluslararası gıda güvenliği standartlarının gözden geçirilmesi. Eğitim katılımcılarına ISO 22000 standardına dayalı olarak ürün güvenliğini sağlama ilkelerini açıklamak;
  2. Uluslararası standartların gerekliliklerine ve Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak sistemin geliştirilmesi ve işletmenin iş süreçleriyle entegrasyonu için metodolojide katılımcıları eğitmek;
  3. Raporlama ilkeleri ve kuralları konusunda eğitim, kayıt yazma eğitimi ve belge yönetimi;
  4. Üretim süreçlerini düzenleme ilkelerini, personel gereksinimlerini, çeşitli çalışan kategorileriyle çalışmak için sistemleri incelemek.


  ISO 19011 İÇ DENETÇİ (TETKİKÇİ) UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI


  KYS'nin iç denetiminin amacı, diğer şeylerin yanı sıra, kurumun çalışmasındaki tutarsızlıkların ve sapmaların nesnel kanıtlarını tespit etmek olduğundan, etkili bir iç denetçiler ekibinin, KYS'nin iç denetimini değerlendirmek için kriterler konusunda yüksek derecede hazırlık ve anlayışa sahip olması gerekir. Bu nedenle, KYS eğitiminin iç denetimini iki aşamaya ayırarak katılımcılara ISO 9001 standardını mümkün olduğunca derinlemesine ve daha ayrıntılı inceleme fırsatı sunarken, aynı zamanda bağımsız planlama ve ISO 19011'in gerektirdiği şekilde KYS'nin iç denetimini gerçekleştirme konusunda yeterli pratik deneyim elde etme fırsatı sunar.


  FMEA, Hata Modu ve Etki Analizi


  FMEA, Hata Modu ve Etki Analizi anlamına gelir. Bu, olası arızaların çeşitlerini ve sonuçlarını analiz etmek için bir teknolojidir (nesnenin işlevlerini yerine getirme yeteneğini kaybetmesinden kaynaklanan kusurlar). Bu yöntem neden iyidir? İşletmenin tasarım aşamasında olası sorunları ve sorunları önceden tahmin etmesini sağlar . Analiz sırasında üretici aşağıdaki bilgileri alır:

  Olası kusurların ve arızaların listesi
  Oluşum nedenlerinin, ciddiyetinin ve sonuçlarının analizi
  Öncelik sırasına göre riskleri azaltmak için öneriler;
  Ürünlerin ve bir bütün olarak sistemin güvenlik ve güvenilirliğinin genel değerlendirmesi

  FMEA analizinin kapsamı
  Bu araştırma yöntemi, aşağıdakiler gibi hemen hemen tüm teknik endüstrilerde aktif olarak kullanılmaktadır.

  *otomobil ve gemi yapımı;
  *havacılık ve uzay endüstrisi;
  *kimyasal ve petrol arıtma;
  *inşaat;
  *endüstriyel ekipman ve mekanizmaların imalatı.