0 262 321 10 68

Yönetim Sistemleri

No

Eğitim Adı

Süresi

Başvuru

01

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Genel Şartlar

2 Gün

Eğitime Başvur

02

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Genel Şartlar

1 Gün

Eğitime Başvur

03

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Genel Şartlar

1 Gün

Eğitime Başvur

04

TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk Değerlendirme-Muayene Kuruluşları İçin Genel Şartlar

1 Gün

Eğitime Başvur

05

TS EN ISO/IEC 17025 Uygunluk Değerlendirme-Deney ve Kalibrasyon Laboratuarı Kuruluşları İçin Genel Şartlar

1 Gün

Eğitime Başvur

06

TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk Değerlendirme-Ürün Belgelendirme Genel Şartlar

1 Gün

Eğitime Başvur

07

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Genel Şartlar

1 Gün

Eğitime Başvur

08

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Genel Şartlar

1 Gün

Eğitime Başvur

09

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi

1 Gün

Eğitime Başvur

10

ISO 15838 Müşteri İlişkileri Yönetimi-Çağrı Merkezleri

1 Gün

Eğitime Başvur

11

ISO 22301 Sürdürülebilir İşletme Yönetimi (İş Sürekliliği Yönetim Sistemi)

1 Gün

Eğitime Başvur

12

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

1 Gün

Eğitime Başvur

13

Yalın Yönetim

1 Gün

Eğitime Başvur

14

ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerinin Denetimi
(İç Denetçi Eğitimi)

1 Gün

Eğitime Başvur

15

ISO 22000 Gıda Yönetim Sistemi
Genel Şartlar

1 Gün

Eğitime Başvur

16

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

1 Gün

Eğitime Başvur

17

HACCP Prensipleri

1 Gün

Eğitime Başvur

18

TS EN ISO/IEC 17021 Belgelendirme Kuruluşu Gereklilikler

1 Gün

Eğitime Başvur

19

BRC

2 Gün

Eğitime Başvur

20

6 Sigma Yönetim Felsefesi

1 Gün

Eğitime Başvur

21

TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi

1 Gün

Eğitime Başvur