0 262 321 10 68

İlke Değerlerimiz

İlke ve Değerlerimizi belirlenmenin amacı; Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın davranış biçimlerini tanımlayan ve tüm iş ilişkilerimizin üzerine dayandırılan anlayış ve beklentilerimizi tanımlanmasıdır.

İlke ve Değerlerimiz…

 • Evrensel ahlaki değerler (Saygı, Sevgi, Güven, Dürüstlük, Tarafsızlık, Sabır, Adalet, Anlayış ve Hoşgörü, … vb.) konusunda tutarlı davranırız.
 • Rekabet gücümüzün kaynağı çalışanlarımızdır.

 • Çalışanlarımız, Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve toplumumuzla ilke ve değerlerimiz çerçevesinde güven ortamı oluştururuz.
 • Takım ruhu içinde başarılarımızı takdir ederek, sorunların oluşmasına fırsat tanımayız, çıkabilecek sorunlarda çözüm odaklı davranırız.

 • Belgelendirme süreçlerimizi zamanında ve zorluklardan yılmadan birbirimizi yücelterek ve destekleyerek başarıyla bitiririz.
 • Sürdürülebilir ticari başarıya odaklanarak sürekli olarak gelişmeyi hedefleriz.

 • Sorumluluk gerektiren bir konumda olan bizler, görevlerimizi yerine getirmede, sorunlara daima en yakın ilgi gösterir, özgür ve yaratıcı bir yaklaşım içinde inceler, pratik ve geçerli çözümler üretiriz.
 • Müşterilerimize, tedarikçilerimize ve çalışanlarımıza ait her türlü kurumsal ve kişisel bilgileri;

 • Kesinlikle özel ve gizli tutar,
 • Bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addeder,
 • Gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişilere ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri alır ve gerekli özeni gösteririz.
 • Çevre ve toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olduğumuzun bilincindeyiz.